rozmiar czcionki: A | A | AZmiany sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 28-11-2022

Zgodnie z uchwałą nr 6172/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.

[więcej]

Spotkanie podsumowujące rok 2022 w dolnośląskiej kulturze

Dodano: 18-11-2022

Dyrektorzy dolnośląskich instytucji kultury oraz przedstawiciele Społecznej Rady Kultury i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego spotkali się z Krzysztofem Majem - Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz władzami Wydziału Kultury.

[więcej]

Listopadowe WIECZORY LISZTOWSKIE

Dodano: 18-11-2022

Trio Con Piacere zaprasza w kolejną, piękną muzyczną podróż. Sopranistka Teresa Marut, mezzosopranistka Paula Stępień i pianistka Michalina Kociołek tym razem oczarują słuchaczy pięknem polskiej muzyki i polskiego języka. Program wypełnią pieśni, arie, duety i utwory fortepianowe dziewięciu wybitnych polskich kompozytorów - od Fryderyka Chopina, przez Stanisława Moniuszkę aż do Ludomira Różyckiego. W podróży tej rolę przewodnika pełnić będzie Juliusz Adamowski, który słowem o muzyce wprowadzi...

[więcej]

Uwaga szkolenie !!!

Dodano: 16-11-2022

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025 zapraszamy na szkolenie pn. „Nowe programy grantowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”, które odbędzie się 25 listopada 2022 r.  w Concordia Design Center, Wyspa Słodowa 7, III piętro. W godzinach 13:00 - 15:00. Wstęp wolny. Obowiązuje wysłanie zgłoszenia online. Liczba miejsc ograniczona. Formularz...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 14-11-2022

Uprzejmie informujemy, że na dzień 14 listopada 2022 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 17 000 zł.

[więcej]

Ponad 2 miliony złotych dla organizacji pozarządowych w kulturze

Dodano: 04-11-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jeszcze w listopadzie ogłosi wieloletni otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury. To odpowiedź na głos dolnośląskich środowisk artystycznych i twórczych.

[więcej]

8. edycja Spektrum Festiwal w Świdnicy

Dodano: 25-10-2022

Zapraszamy do Świdnicy wszystkich fanów kina na wyjątkowy Festiwal, dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]