rozmiar czcionki: A | A | ANagroda Kulturalna Śląska 2019

Dodano: 30-09-2019

W dniu 28 września 2019 roku, w Wolfenbüttel w Dolnej Saksonii, Dolny Śląsk i Dolna Saksonia Nagrodą Kulturalną Śląska uhonorowały tych, których zawodowe dokonania służą zachowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego Śląska. Było to już 26 wspólne  przedsięwzięcie, które wnosi istotny wkład w stałą współpracę polsko – niemiecką.  Michał Bobowiec, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Grant Hendrik Tonne, Minister Kultury i Oświaty  oraz Stephan Manke, Sekretarz Stanu w...

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w...

Dodano: 30-09-2019

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 31 października 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Załączniki:- ogłoszenie o konkursie...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 25-09-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1253/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Nagroda Marszałka

Dodano: 19-09-2019

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przyznał nagrodę finansową Aleksandrowi Figurze z okazji 50-lecia pracy twórczej w zakresie fotografii artystycznej.   Nagroda finansowa wręczona została przez Panią Dyrektor Wydziału Kultury Agnieszkę Dziedzic podczas wernisażu wystawy poplenerowej „Wobec miejsca i czasu VI – Stara Kopalnia Wałbrzych 2018”, który odbył się 9 sierpnia 2019 roku w Muzeum Miejskim Wrocławia Arsenał.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 17-09-2019

Uprzejmie informujemy, że na dzień 17 września 2019 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

[więcej]

Powierzenie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 10-09-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył z dniem 10 września 2019 r. Pani Ewie Koleszko pełnienie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przewidzianym tą ustawą.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 06-08-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1093/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6.08 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]