rozmiar czcionki: A | A | ANagroda Marszałka

Dodano: 29-03-2021

26 marca 2021 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wręczył Nagrody  Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Spotkanie odbyło w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru.  Wyróżnienia trafiły zarówno do zeszłorocznych, jak i tegorocznych laureatów. Nagrodą Marszałka zostali uhonorowani:  Teresa Sawicka – aktorka związana z Teatrem Polskim we Wrocławiu, Elwira Hamerska-Skórecka - aktorka związana z Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej...

[więcej]

AKTUALNOŚĆ DZIAŁU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO I RYNKU PRACY

Dodano: 23-03-2021

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024”, które zostaną zakończone w dniu 27 kwietnia 2021 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dodano: 17-03-2021

Uchwałą nr 3488/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2021 r., zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r. Wynik konkursu i informacje dla beneficjentów dostępne są w zakładce: Otwarty konkurs ofert/rozstrzygnięcie konkursu.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 09-03-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 9 marca 2021 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum...

Dodano: 05-03-2021

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Załączniki:- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 22-02-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 22 lutego 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 16-02-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 16 lutego 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 15 000 zł.

[więcej]