rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i...

Dodano: 09-03-2022

Uchwałą Nr 4998/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r. zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. Dokumenty do pobrania:Uchwała Nr 4998/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r. WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 4998/VI/22Wszystkie ofertyOświadczenieInformacja dla Beneficjentów:Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z...

[więcej]

DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie,...

Dodano: 25-02-2022

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr XLIII/855/2022 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 6 000 000 zł. Dofinansowano 102 zadania.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii...

Dodano: 24-02-2022

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu  „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 28 marca 2022r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.   Załączniki:   - ogłoszenie o...

[więcej]

Wystawa „Twarze Królowej Elżbiety II” już otwarta dla zwiedzających w Muzeum Poczty i...

Dodano: 21-02-2022

Z okazji 70 rocznicy panowania królowej Elżbiety II, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przygotowało wystawę, która przedstawiać będzie wybrane aspekty z życia i panowania monarchini, ilustrowane zagranicznymi znaczkami pocztowymi z bogatej kolekcji. Wystawa potrwa od 16 lutego do 30 kwietnia 2022 r.Wystawę otwiera pierwszy znaczek na świecie, Penny Black któremu towarzyszyć będą znaczki z terytorium Imperium Brytyjskiego z II połowy XIX wieku: pierwsze znaczki z Barbados, Cejlonu,...

[więcej]

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz...

Dodano: 17-02-2022

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022 Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury osobom realizującym projekt na terenie województwa dolnośląskiego lub projekt dotyczący województwa dolnośląskiego.Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na obowiązującym formularzu do dnia 31 marca 2022...

[więcej]

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na pokaz filmu z muzyką na żywo - Arbeiterinnen/ Pracujące...

Dodano: 09-02-2022

W  piątek 11 lutego o godzinie 19:00 na Scenie Kameralnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu widzowie będą mogli zobaczy teatralno-filmowy portret trzech pokoleń kobiet z robotniczych rodzin Zagłębia Ruhry i Dolnego Śląska. Sześć opowieści o losach kobiet w Niemczech i Polsce, które potoczyły się inaczej, niż się spodziewano. Arbeiterinnen / Pracujące kobiety to opowieść o doświadczeniu społecznego upadku związanego z utratą pracy na przykładzie trzech pokoleń pracownic z terenu Zagłębia...

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i...

Dodano: 20-01-2022

Dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 4814/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Termin realizacji zadań  objętych konkursem: od 18  marca do 31 grudnia 2022  r. Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.UWAGAW roku 2022  ulega zmianie  sposób składania ofert....

[więcej]