rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 18-11-2020

Uprzejmie informujemy, że na dzień 18 listopada 2020 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 9 900 zł.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 13-11-2020

Uprzejmie informujemy, że na dzień 12 listopada 2020 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 22-10-2020

Uprzejmie informujemy, że na dzień 21 października 2020 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 06-10-2020

Uprzejmie informujemy, że na dzień 6 października 2020 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 40 000 zł.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 22-09-2020

Uprzejmie informujemy, że na dzień 22 września 2020 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny...

Dodano: 02-09-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 sierpnia 2020 podjął uchwałę nr 2531/VI/20 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, informację podaje się do publicznej wiadomości następująco: Informacja o zamiarze ogłoszenia...

[więcej]

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020...

Dodano: 28-05-2020

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, zostały przyznane dotacje na realizację 140 zadań. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2020 wynosi 4 500 000 zł. Dokumenty do pobrania:Uchwała Załącznik do uchwały - wykaz Beneficjentów Beneficjenci dotacji proszeni są o...

[więcej]