rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 25-09-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1253/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Nagroda Marszałka

Dodano: 19-09-2019

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przyznał nagrodę finansową Aleksandrowi Figurze z okazji 50-lecia pracy twórczej w zakresie fotografii artystycznej.   Nagroda finansowa wręczona została przez Panią Dyrektor Wydziału Kultury Agnieszkę Dziedzic podczas wernisażu wystawy poplenerowej „Wobec miejsca i czasu VI – Stara Kopalnia Wałbrzych 2018”, który odbył się 9 sierpnia 2019 roku w Muzeum Miejskim Wrocławia Arsenał.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 17-09-2019

Uprzejmie informujemy, że na dzień 17 września 2019 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

[więcej]

Powierzenie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 10-09-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył z dniem 10 września 2019 r. Pani Ewie Koleszko pełnienie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przewidzianym tą ustawą.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 06-08-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1093/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6.08 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka...

Dodano: 30-07-2019

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 lipca 2019 r. uchwały nr 1079/VI/19 . w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu ogłasza się: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 16   Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem...

[więcej]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego...

Dodano: 24-07-2019

Informacjao zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we WrocławiuZarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu z siedzibą przy al. Dębowej 16.     Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 5 sierpnia 2019 r.Przewidywany termin zakończenia postępowania...

[więcej]