rozmiar czcionki: A | A | AZmiany sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28.11.2022 11:29

Zgodnie z uchwałą nr 6172/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.