rozmiar czcionki: A | A | AZMIANY ORGANIZACYJNE

27.11.2018 11:20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1/VI/18 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

W zawiązku z tym informujemy, że komórką organizacyjną ds. kultury jest Wydział Kultury w Departamencie Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy.


Korespondencję prosimy kierować na adres:


Wydział Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 WrocławPracami Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy  kieruje
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Michał Bobowiec


Kontakt:


Michał Bobowiec - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pok. 221, tel. 71 776 93 55

Wojciech Biliński - Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 411, tel. 71 776 93 91

Agnieszka Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 133, tel. 71 770 43 19

Małgorzata Sroczyńska-Kordys - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 134, tel. 71 770 43 18