rozmiar czcionki: A | A | AZa nami pierwsza edycja Dolnośląskiego Kongresu Kultury

15.10.2023 09:42

Ponad 350 uczestników, kilkadziesiąt godzin debat plenarnych, rozmów, warsztatów i szkoleń, prezentacje pomysłów i projektów oraz rozstrzygnięcie konkursu muzealnego. Pierwszy Dolnośląski Kongres Kultury trwał dwa dni (13 i 14 października) i dostarczył uczestnikom wielu istotnych informacji o kondycji sektora kultury na Dolnym Śląsku.

Pod dachem Dolnośląskiego Centrum Filmowego spotkali się przedstawiciele kadr kultury, środowisk artystycznych, akademickich, samorządowych, polityków i działaczy społecznych.

Czas wyzwań

Kongres otworzyła debata plenarna „Wyzwania i wizje przyszłości kultury Dolnego Śląska”, którą poprowadziła Magda Piekarska. Do rozmowy na temat wyzwań na rzecz zachowania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska zaproszeni zostali: Bogdan Zdrojewski – Senator RP, Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy oraz Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec. Podczas debaty uczestnicy wiele uwagi poświęcili roli edukacji w zakresie kultury oraz synergii i zdrowej współpracy pomiędzy podmiotami finansującymi a instytucjami tworzącymi kulturę. Zarówno Krzysztof Maj, jak i Bogdan Zdrojewski wskazywali na istotną rolę organizacji NGO w procesie „odpolitycznienia” kultury. Z kolei obecni na sali prezydenci miast podkreślali wyzwania, przed jakimi stają w kontekście utrzymania zainteresowania kulturą w obliczu galopującej cyfryzacji.

Dyskusję z poziomu teorii do praktyki przenieśli paneliści kolejnej debaty „Kondycja publicznych instytucji kultury na Dolnym Śląsku”, w której zaproszeni dyrektorzy reprezentujący instytucje kultury w regionie opowiedzieli o swoich codziennych wyzwaniach i napotykanych trudnościach.

Z myślą o młodych

Jak podkreślali organizatorzy, Dolnośląski Kongres Kultury to okazja do spotkania z młodymi twórcami i nowym pokoleniem. Podczas panelu Kultura „nowocześniejsza” dwudziesto- i trzydziestolatkowie – młodzi artyści, producenci i twórcy kultury – dyskutowali o nowych technologiach, które coraz silniej oddziałują na kulturę i sztukę. Z kolei podczas drugiego dnia kongresu w ramach laboratorium „Mam 25 lat. Przyszłość w kulturze” pod kierunkiem Piotra Jakuba Fereńskiego – kulturoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowali swoje stanowisko w tak aktualnych i ważkich w obecnych czasach obszarach jak równość wobec kultury, wyrównywanie szans, obecność kobiet w kadrach instytucji kultury oraz odpowiadanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  

Nagrody dla muzealników

Ważnym i wyczekiwanym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze wydarzenie muzealne Dolnego Śląska 2022, zorganizowanego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspólnie z regionalnym oddziałem Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Ideą tego przedsięwzięcia było umacnianie tożsamości kulturowej regionu poprzez eksponowanie, w atrakcyjny dla mieszkańców i turystów sposób, walorów miejsc zajmujących się sztuką i artystycznym przekazem na Dolnym Śląsku.

W konkursie wyodrębnione zostały trzy kategorie: wystawy czasowe, przedsięwzięcia edukacyjne oraz projekty naukowe. Wyłaniając zwycięzców kierowano się stopniem wykorzystania dóbr kultury, innowacyjnością projektów, możliwością użycia ich do rozwoju muzeów, potencjałem promocyjnym oraz znaczeniem wydarzeń dla kultury Dolnego Śląska.
W kategorii „Wystawy czasowe” konkurs wygrał Pawilon Czterech Kopuł Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu za wystawę „Abakanowicz. Totalna”. W kategorii „Przedsięwzięcia edukacyjne” pierwsze miejsce ex aequo zajęły Muzeum Ceramiki w Bolesławcu za przedsięwzięcie „Program edukacyjny towarzyszący wystawie Śladami kampanii napoleońskiej w Bolesławcu” oraz Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna za przedsięwzięcie „Zwiedzanie muzeum w formie spektaklu teatralnego połączone z teatralnym postscriptum”. W kategorii „Projekty naukowe” laur zwycięstwa przypadł w udziale Muzeum Etnograficznemu Odział Muzeum Narodowego we Wrocławiu za przedsięwzięcie „Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie i badawcze o. Nikolausa von Lutterottiego OSB (1892-1955)”.

Relację z Dolnośląskiego Kongresu Kultury można w całości obejrzeć na stronie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.