rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu województwa dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru

02.04.2019 08:34

Uchwałą nr VI/127/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. zostały przyznane dotacje na realizację prac przy zabytkach.

Wykaz dotacji
W załączeniu uchwała nr VI/127/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r.
Beneficjenci dotacji  proszeni są o nadesłanie korekty kalkulacji kosztów realizowanego zadania oraz aktualizacji harmonogramu realizacji zadania a także kosztorysu ofertowego robót i umowy z wykonawcą prac – w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzielonej dotacji.
Dokumenty należy nadesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju społecznego i Rynku Pracy
Ul. Walońska  3-5
50-413 Wrocław