rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

17.03.2021 17:32

Uchwałą nr 3488/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2021 r., zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r.   Wynik konkursu i informacje dla beneficjentów dostępne są w zakładce: Otwarty konkurs ofert/rozstrzygnięcie konkursu.