rozmiar czcionki: A | A | APowierzenie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej

10.09.2019 13:10

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył z dniem 10 września 2019 r. Pani Ewie Koleszko pełnienie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przewidzianym tą ustawą.