rozmiar czcionki: A | A | APonad 2 miliony złotych dla organizacji pozarządowych w kulturze

04.11.2022 13:18

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jeszcze w listopadzie ogłosi wieloletni otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury. To odpowiedź na głos dolnośląskich środowisk artystycznych i twórczych.

W drugiej połowie listopada Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na lata 2023-2025. Jest to wyjątkowy konkurs, bo w planie wieloletnim. Krzysztof Maj wspólnie z Dyrektorem Wydziału Kultury Olgą Chrebor oraz Kierownikiem Działu Współpracy ze Środowiskiem Kultury Urszulą Żołyńską przedstawił dzisiaj założenia nowej formuły zadań realizowanych w perspektywie wieloletniej.

- Zaczynałem swoją zawodową aktywność od pracy w organizacjach pozarządowych. Z doświadczenia wiem, że tworzą je bardzo kreatywni, pełni pasji i zaangażowania ludzie. Czasem w działaniach blokuje ich jednak obowiązek rozliczenia i zamknięcia działań w roku budżetowym, dlatego wyszedłem z inicjatywą, aby otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury był również w perspektywie wieloletniej. Cieszę się, że moja idea spotkała się z pozytywnym przyjęciem i razem z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęliśmy uchwałę o konkursie wieloletnim – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację zadań wieloletnich Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczyć chce środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 1 mln 800 tys. zł (po 600 tys. na każdy rok). Nie znaczy to, że porzucone zostały dotychczasowe roczne projekty – w 2023 roku na upowszechnianie kultury Województwo planuje przeznaczyć 800 tys. To więcej o 200 tys. złotych niż w 2022 r.

- Zależy nam na tym, aby zachęcić do realizacji zadań wieloletnich, zarówno organizatorów wydarzeń o charakterze cyklicznym, jak i inicjatyw, które nie odbywają się co roku, ale wymagają stabilnego długofalowego procesowania – dialog  artystów i lokalnych aktywistów społecznych, wymiana umiejętności, wspólne budowanie działań kulturalnych w regionie wymagają czasu, zaufania i wzajemnego poznania. Otworzenie się na tego rodzaju myślenie, to według mnie ogromna wartość tego konkursu
– dodaje Olga Chrebor, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.


Oprócz projektów z zakresu interwencji artystycznych kierowanych w szczególności do obszarów o utrudnionym dostępie do kultury oraz festiwali o wysokiej randze artystycznej, w konkursie będzie można realizować zadania z zakresu animacji kulturalnej „Z kulturą na TY”, powstał także specjalny priorytet regionalny #MOJEDOLNOŚLĄSKIE. Z czego dumni są Dolnoślązacy i jak chcieliby eksplorować swoją regionalną tożsamość okaże się po styczniowym wyborze ofert. Ramy tego priorytetu są szerokie od tych rozwijających lokalne tradycje rzemieślnicze i wielokulturowe po projekty kulturalne skupiające się wokół Odry i jej dorzecza.

Dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie, Urząd Marszałkowski we współpracy z Dolnośląskim Laboratorium Kultury działającym przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu przygotowuje szkolenie, które pomoże w wypełnianiu wszelkich formalności związanych ze składaniem ofert.