rozmiar czcionki: A | A | APolski Ład dla kultury: Rządowy Program Odbudowy Zabytków i nabór wniosków

01.12.2022 07:33

Czy już niedługo większość Polskich zabytków zyska taki wygląd jak dworek - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku? Właśnie w takiej scenerii został ogłoszony Rządowy Program Odbudowy Zabytków skierowany do samorządów. Nabór wniosków za pośrednictwem aplikacji internetowej BGK trwa do 31 stycznia 2023, dlatego zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz pozostałymi dokumentami.

Zabytkowy dworek w Sulejówku

Kto może wnioskować o finansowanie prac przy zabytkach (promesy):

 

1) gminy;

2) powiaty;

3) województwa.

 

Na jakie zabytki?

 

- wpisane do rejestru zabytków

- ujęte w ewidencji zabytków zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

Czy tylko na zabytki stanowiące własność samorządów?

 

- na prace przy zabytku, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, także jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy

 

- na dotacje udzielane przez samorządy do prac przy zabytkach zgodnie z katalogiem prac wymienionych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

Materiały i wzory dokumentów dostępne są na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

 

https://www.gov.pl/web/premier/nabory-wnioskow

 

oraz bezpośrednio na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje Program i zarządza aplikacją do składania wniosków:

 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978