rozmiar czcionki: A | A | AOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

04.01.2018 12:54

 

 

Dnia 28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 4713/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

 

 

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.

Oferty należy składać do dnia 1 lutego 2018 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury”  na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna (Parter)

ul. Walońska 3

50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Treść uchwały

Ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie

Oferta

Instrukcja wypełniania oferty

Regulamin pracy Komisji

 

Informacje dotyczące konkursu: Barbara Górniak, Wydział Kultury, tel. 71 770 43 27