rozmiar czcionki: A | A | AOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku

20.01.2022 08:04

Dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 4814/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadań  objętych konkursem: od 18  marca do 31 grudnia 2022  r.
Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.
UWAGA
W roku 2022  ulega zmianie  sposób składania ofert. Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem generatora eNGO  Generator eNGO


Szczegóły składania ofert zamieszczone są w ogłoszeniu konkursowym.

NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE OFERTY ZŁOŻONE TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ.


Przy wypełnianiu  oferty przez Generator eNGO w polu „Tytuł zadania publicznego” proszę DOPISAĆ nazwę własną zadania. Proszę nie usuwać automatycznie umieszczonych zapisów (Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI).


UWAGA!
W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi Załącznika nr  2  i nr 6  informujemy, że:
1.    Załącznik nr 2 należy wypełnić i załączyć do Generatora eNGO  oraz:

•    I. sposób: wydrukować,  podpisać   i złożyć razem z ofertą i pozostałymi załącznikami,
•    II. sposób: podpisać elektronicznie i złożyć przez ePUAP razem z ofertą i pozostałymi załącznikami.

2.    Załącznik nr  6 generuje się automatycznie i nie wymaga wypełniania oddzielnego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że po wydruku/pobraniu oferty z Generatora trzeba   z menu po lewej stronie z zakładki HISTORIA OFERTY otworzyć  zakładkę WERSJA OFERTY i kliknąć w: SZCZEGÓŁY KOSZTORYSU oraz SZCZEGÓŁY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. Te dwa pliki należy: 

•    I. sposób: wydrukować,  podpisać   i złożyć razem z ofertą i pozostałymi załącznikami,
•    II. sposób: podpisać elektronicznie i złożyć przez ePUAP razem z ofertą i pozostałymi załącznikami.Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Regulamin pracy  Komisji
Obowiązek informacyjny
Informacje dotyczące konkursu:
Barbara Górniak, barbara.gorniak@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 27