rozmiar czcionki: A | A | AMarszałek nagrodził wybitnych aktorów

23.10.2009 13:59

Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dzieidzinie kultury otrzymali: Jadwiga Skupnik- Kurowska, Tomasz Edwin Petrykat, Halina Rasiak- Lulek.

JADWIGA SKUPNIK- KUROWSKA związana jest z Teatrem Polskim od 1959 roku. Zagrała ponad 100 ról. Zalicza się do grona wybitnych aktorów. Cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród publiczności wrocławskiej. Jej sztuka aktorska, oparta na znakomitym warsztacie twórczym, realizuje się w szerokim repertuarze i cechuje ją bogactwo środków artystycznego wyrazu. W swojej twórczości propaguje postać Edyty Stein w monodramie "Edyta Stein- moje życie". Od 1979 roku poświęciła się działalności pedagogicznej, przekazując wiedzę z dziedziny sztuki teatralnej studentom Wydziału Aktorskiego. Jest autorką skryptu "Wyrazistość mowy scenicznej". Laureatka nagród, m.in. Brązowej Iglicy, Nagrody Artystycznej Miasta Wrocławia. Odznaczona: Budowniczy Wrocławia, Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia, Złoty Krzyż Zasługi, srebrny Medal Gloria Artis. W 2009 roku obchodzi Jubileusz 50- lecia pracy artystycznej.

TOMASZ EDWIN PETRYKAT ze scenami wrocławskich teatrów związany od 35 lat. Stworzył ponad 70 ról teatralnych w filmie i Teatrze Telewizji. Publiczność wysoko ceni jego warsztat i osiągnięcia w dziedzinie sztuki aktorskiej. Budowane przez siebie postaci wyposaża w bogactwo środków artystycznego wyrazu. To jeden z najwybitniejszych aktorów scen wrocławskich, dysponujący charakterystycznym i rozpoznawalnym głosem. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2009 roku obchodzi 40-leci pracy artystycznej.

HALINA RASIAK-LULEK znakomita aktorka Teatru Polskiego, wcześniej Teatru Współczesnego we Wrocławiu, na krótko również Teatru Słowackiego w Krakowie. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról scenicznych i w Teatrze Telewizji. Jej kunszt aktorski umożliwia jej zmierzanie się z wyzwaniem stawianym przez reżyserów niezależnie od skali powierzonych jej zadań. Za swoje osiągnięcia artystyczne była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na konkursach i festiwalach  teatralnych. Jest laureatką m.in. Brązowej i Srebrnej Iglicy. Bogaty warsztat środków artystycznego wyrazu, budowany od 35 lat prcy scenicznej, szczególnie dał się poznać w realizacjach Jerzego Jarockiego  oraz Krystiana Lupy. W 2009 roku obchodzi 35-lecie pracy artystycznej/