rozmiar czcionki: A | A | AKonkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

18.04.2016 10:47

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra.

Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej (na kopercie) należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” w terminie do 18 maja 2016 r. do godz. 15.30 na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej