rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu

17.01.2023 08:15

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę nr 6397/VI/23 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 64a.

Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 16 stycznia 2023 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 31 marca 2023 r.