rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019

22.10.2019 12:01

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1338/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 15 000 zł.