rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019

17.09.2019 13:02

Uprzejmie informujemy, że na dzień 17 września 2019 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.