rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

09.05.2022 08:32

Uprzejmie informujemy, że na dzień 9 maja 2022 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.