rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

27.07.2021 10:06

Uprzejmie informujemy, że na dzień 27 lipca 2021 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.