rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

13.11.2020 11:56

Uprzejmie informujemy, że na dzień 12 listopada 2020 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.