rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o rozpoczęciu konkursu „Zabytek Zadbany 2020”

06.12.2019 11:49

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje o rozpoczęciu ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2020”. Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.
Zgłoszenia obiektów mogą składać właściciele, posiadacze, zarządcy a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.
Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 roku (sekretariat konkursu: NID Oddział terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn; decyduje data stempla pocztowego).
Konkurs nie ma charakteru finansowego. Jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w zakładce Dla Właścicieli i Zarządców – Zabytek Zadbany

www.nid.pl