rozmiar czcionki: A | A | AFundusze Europejskie dla najcenniejszych obiektów i obszarów zabytkowych

04.07.2023 12:54

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków inwestycyjnych Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. Wnioski w naborze będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września br.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało pierwszy termin składania wniosków o dofinansowanie działań związanych z podniesieniem jakości funkcjonowania instytucji kultury oraz najcenniejszych zabytków z terenu całego kraju. 

W ramach dwóch priorytetów będzie można wnioskować o środki unijne na poprawę infrastruktury zarówno tej zabytkowej, jak i współczesnych instytucji kultury.

Planowane są trzy konkurencyjne nabory wniosków (w 2023 i kolejno w 2024 i 2025 roku). Planuje się, że łączna kwota na nabory konkurencyjne w 2024 r. i 2025 r. wyniesie 1,59 mld PLN.

Wnioski będzie można składać wybierając jeden z obszarów:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury  (zabytkowej i niezabytkowej).

Tu wnioskować będą mogły państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową, instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, publiczne szkoły i publiczne uczelnie artystyczne.

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego

Drugi z priorytetów dedykowany jest w szczególności najcenniejszym zabytkom wpisanym na Listę UNESCO, Listę Pomników Historii Prezydenta RP oraz obiektom posiadającym Znak Dziedzictwa Europejskiego (z naciskiem na wpis imienny, indywidualny, a w drodze wyjątku wpis obszarowy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Funduszy Unijnych oraz Ministerstwa Kultury:

 

https://www.feniks.gov.pl/strony/aktualnosci/juz-jest-pierwszy-nabor-w-programie-feniks-kultura-na-start/

 

https://www.gov.pl/web/kultura/ogloszenie-o-pierwszym-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-feniks