rozmiar czcionki: A | A | ADZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.

16.07.2021 11:05

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, zostały przyznane dotacje na realizację 93 zadań. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2021 wynosi 5 000 000 zł.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Załącznik do uchwały - wykaz Beneficjentów

Beneficjenci dotacji proszeni są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi w zakładce: Dział Dziedzictwa Kulturowego - Informacje dla Beneficjenta 2021.