rozmiar czcionki: A | A | ADZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Nabór wniosków o dotację na prace przy zabytkach w roku 2022

05.01.2022 17:58

17 stycznia - 4 lutego 2022 r. Nabór wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać od dnia 17.01.2022 r. do dnia 04.02.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna (parter), Wybrzeże J. Słowackiego12-14, 50-411 Wrocław od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Dnia 18.01.2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 odbędzie się szkolenie online dotyczące tegorocznego naboru. Spotkanie odbędzie się pod adresem:

https://zoom.us/j/97713596467?pwd=RWZwQ3B4b3dVanNDbW11aVQvNDBGZz09


Uwaga!

Uchwałą nr XLI/824/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. znowelizowano zasady udzielania dotacji wprowadzone uchwałą nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Zmieniono brzmienie § 6 i § 7 oraz wprowadzono zmiany w treści wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Nastąpiła również zmiana dotycząca załączników do wniosku o dotację: załączniki należy przedłożyć w postaci skanów dokumentów w formacie pdf, nagranych na płytę cd lub dvd.


Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 4773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. ws. ogłoszenia naboru wniosków

Załącznik do uchwały nr 4773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego - treść ogłoszenia

Uchwała nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. - zasady udzielania dotacji

Uchwała nr XLI/824/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Załącznik do uchwały nr XLI/824/21 - wniosek o dotację 2022

Wniosek o dotację z komentarzami

Klauzula informacyjna RODO