rozmiar czcionki: A | A | ADotacje do prac przy zabytkach w 2024 roku

31.01.2024 12:56

Dział Dziedzictwa Kulturowego rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

Zapraszamy właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych do składania wniosków o udzielenie dotacji do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

 

Czas trwania naboru: od dnia 1.02.2024 r. do dnia 10.03.2024 r.

Pula dotacji w 2024 r. wynosi 10 000 000 zł, a pojedyncza dotacja może wynieść do 500 000 zł.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. będzie odbywał się wyłącznie za pomocą internetowego generatora wniosków:

INTERNETOWY GENERATOR WNIOSKÓW eNGO  - informacja o konkursie i funkcja składania wniosków od 1.02.2024


O szczegółach naboru piszemy na stronach:


Działu Dziedzictwa Kulturowego

BIP

Telefoniczny kontakt w sprawie naboru: 71 770 44 54, 71 770 44 58, 71 770 44 53

 

Dokumenty wymagane podczas składania wniosku online:

1) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków
2) Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac/ także decyzje zmieniające o ile były wydane/ w przypadku wnioskowania o dotacje do wykonania dokumentacji wymagana aktualna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca dokumentacji - oceniająca zakres rzeczowy wniosku
3) Zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych (o ile jest wymagane)
4) Program prac konserwatorskich (o ile jest wymagany)
5) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (wymagany wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 6 m-cy).
6) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6 m-cy)
7) Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na realizację zadania
8) Prawidłowy kosztorys (netto/brutto) podpisany przez inwestora i osobę sporządzającą kosztorys; dla prac konserwatorskich kosztorys musi być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora
a) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
b) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
9) Zdjęcia w formacie JPG*: aktualna fotograficzna dokumentacja zabytku (wymagane 5 szt. fotografii)