rozmiar czcionki: A | A | AAKTUALNOŚĆ DZIAŁU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO I RYNKU PRACY

11.12.2020 11:39

Zmiana zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz odwołanie styczniowego terminu naboru wniosków o dotację.


W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr XXVI/576/20 z dnia 10 grudnia 2020 r., zostaje odwołany styczniowy termin naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Traci moc uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 4500 oraz z 2016 r. poz. 651).

Nowy termin naboru wniosków na rok 2021 zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.dolnyslask.pl w zakładce Kultura - Dział Dziedzictwa Kulturowego – Nabór wniosków 2021 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. - zasady udzielania dotacji w roku 2021

Załącznik do uchwały nr XXVI/576/2020 - wniosek o dotację 2021