rozmiar czcionki: A | A | A700 000 zł dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne!

22.12.2022 10:57

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne, w tym projekty interdyscyplinarne, związane z tożsamością regionalną i promujące dolnośląską turystykę w sposób innowacyjny i nietypowy. Na konkurs przeznaczono 700 000 zł.

Ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne, w tym projekty interdyscyplinarne, to 700 000 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z tożsamością regionalną i promujące dolnośląską turystykę w sposób innowacyjny i nietypowy.

Obejmuje również zadania edukacyjne lub związane z opracowywaniem szlaków i promocją wybranego rodzaju turystyki, np. kulturalnej. Wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów jest bardzo szeroki.

Poniżej najważniejsze informacje.

Do 31 stycznia 2023 r. można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla wszystkich Dolnoślązaków.

Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:

1.    związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE;
2.    poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu;
3.    interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób;
4.    wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej;
5.    skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.

Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku, a aplikować w naborze mogą:

1.    organizacje pozarządowe;
2.    kościoły lub związki wyznaniowe;
3.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4.    spółdzielnie socjalne;
5.  spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem. Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.

Szczegóły na stronie Wydziału Turystyki:

https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-konkursowe/konkursy-2023/

Informacji o konkursie udzielają członkinie Zespołu Działu Rozwoju i Promocji Turystyki:

Agata Lewicka: 71 770 41 16
Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18
Natalia Mutor: 71 770 40 79