rozmiar czcionki: A | A | A

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „STRATEGII ENERGETYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA – KIERUNKÓW WSPARCIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 lipca 2022 r. przyjął Uchwałę nr 5662/VI/22 w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie.


Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać na stronie: Link do BiP