rozmiar czcionki: A | A | A

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


20 grudnia 2010r. miała miejsce konferencja zamykająca projekt „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji” Gości powitała Pani Agata Zemska Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

Pan Piotr Iwaszko - Menedżer ds. koordynacji działań w projekcie przedstawił projekt ,,oczami” osób, które odpowiadały za jego realizację.  Pani Anna Dmowska - ekspert w  zakresie innowacji i funduszy unijnych, zaprezentowała raport na temat efektów projektu. Jednym z najważniejszych słów, jakie padły podczas charakterystyki projektu, była jego wyjątkowość. W ramach projektu zrealizowano aż 36 podzadań, udało się osiągnąć wszystkie wskaźniki projektowe przy niższych, o około 30%, nakładach finansowych niż planowano. Projekt został określony jako jedyne tego typu przedsięwzięcia w kraju. Na konferencji zaprezentowano również inne projekty, z zakresu innowacji, realizowane przez UMWD. Pan Antoni Zwiefka przedstawił projekt ,,Intramed C2C – transfer innowacji w sektorze medycznym z klinik do firm”, z kolei Pani Aldona Kanicka kierownik działu ds. Współpracy Gospodarki i Nauki przedstawiła projekt ,,Przedsiębiorczy Doktorant -  inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”. Na konferencję zaproszono również Panią Agnieszkę Turyńską - Gmur z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, która wygłosiła wykład o roli  i znaczeniu innowacji w Polsce i na świecie.

Projekt realizowano w okresie od 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku. Poziom osiągnięcia wskaźników odnoszących się do realizacji zadań pokazuje stuprocentową skuteczność projektu.

Projekt zakończył się sukcesemIV SEMINARIUM RSI JUŻ ZA NAMI


9 listopada 2010r. zorganizowane zostało IV a zarazem ostatnie seminarium poświęcone Regionalnym Strategiom Innowacji.  Uczestnikami Seminarium byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.2 POKL. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którzy uświetnili spotkanie wykładem na temat roli wzornictwa przemysłowego na Dolnym Śląsku.

 

WIZYTY STUDYJNE

Informujemy, że projekt „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji”  został przedłużony do 31 XII 2010r. w związku z powyższym  serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników JST Dolnego Śląska, którzy realizują zadania związane ze strategią rozwoju regionu na dwie dodatkowe wizyty studyjne. Pierwsza zorganizowana zostanie w dniach 3-5 listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Drugą planujemy zrealizować na przełomie listopada i grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  Opolskiego.

Celem powyższych wizyt jest poznanie zasad, pomysłów oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących Regionalnych Strategii Innowacji  oraz wymiana wiedzy i doświadczenia  z zakresu zarządzania innowacjami na poziomie regionalnym.

SEMINARIUM REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI 04.10.2010r.

Wydział Rozwoju Gospodarczego serdecznie zaprasza na Seminarium podsumowujące II Cykl szkoleń z zakresu Regionalnych Strategii Innowacji, które odbędzie się dnia
4 października 2010r. o godz. 9:00 w sali 510 przy
ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji” [POKL.08.02.02-02-003/08] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium skierowane jest  przede wszystkim do pracowników JST, którzy w zakresie obowiązków mają zadania związane ze strategią rozwoju danego regionu lub z tematyką innowacji regionu.

Na seminarium poruszone zostaną  następujące bloki tematyczne:

Założenie  polityki innowacyjnej Dolnego Śląska

Zarządzanie procesami i  produktem

Audyt technologiczny

Zarządzanie technologią i transferem technologii

Własność intelektualna dla innowatorów-podstawy ochrony praw własności intelektualnej w Polsce

Transfer technologii i własność intelektualna

Wycena technologii

Pozyskiwanie funduszy na innowacje

Czas trwania seminarium: 9:00 - 15:00
Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z zakresem obowiązków w pokoju 1016 na ul. Mazowieckiej 17 lub przesłać faksem na nr 071 776 91 40 do dnia 25 września 2010r.

Serdecznie zapraszamy

brak nowości na liście.

,,ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ I TRANSFEREM TECHNOLOGII”, 20-21 LIPCA 2010r

Wydział Rozwoju Gospodarczego zaprasza na szkolenie pn. ,,ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ I TRANSFEREM TECHNOLOGII”, które odbędzie się w dniach 20-21 lipca  2010r. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI". [POKL.08.02.02-02-003/08] projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane jest do pracowników UMWD oraz innych  pracowników JST Dolnego Śląska, którzy w zakresie obowiązków mają zadania związane ze strategią rozwoju danego regionu lub z tematyką innowacji regionu.

Na szkoleniu poruszone zostaną  następujące zagadnienia:
-  sygnał do zmian czyli nawiązanie do zarządzania procesami i produktami
-  źródła pozyskiwania technologii
•  zewnętrzne
•  wewnętrzne
•  mieszane
- wady i zalety potencjalnych źródeł i kierunków pozyskania technologii
- organizacja i przygotowanie do wdrożenia.

Czas trwania szkolenia:  9:00-14:00
Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowieckiej 17, sala nr 1006.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z zakresem obowiązków w pokoju 1016 na ul. Mazowieckiej 17 lub przesłać faksem na nr 071 776 91 40 do dnia 14 lipca 2010r.

 

KURS JEZYKA ANGIELSKEIGO ZAKOŃCZONY


31 maja 2010r. dobiegł końca kurs języka angielskiego ,,Business English” skierowany do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kurs zrealizowano w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji” [POKL.08.02.02-02-003/08], współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia przeprowadzono w dwóch cyklach szkoleniowych, w których udział wzięło łącznie 39 osób: pierwszy cykl od 23 marca 2009r. do 30 września 2009r., drugi od 1 października 2009r. do 31 maja 2010r. W ramach kursu zrealizowano  1920 godzin lekcyjnych (45 min.), w tym 1344 zajęć z polskim lektorem oraz 576 zajęć z native spekerem. Za przeprowadzenie kursu odpowiadała Szkołą Języków Obcych ,,Cosmopolitan” z Wrocławia.

Specjalistyczny kurs języka angielskiego z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego pracowników urzędu, a tym samym wpłynie na zwiększenie liczby wyjazdów i kontaktów zagranicznych.

                                                                             

,,ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PRODUKTEM” 15-16 czerwca 2010r

Wydział Rozwoju Gospodarczego zaprasza na szkolenie pn. ,,ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PRODUKTEM”, które odbędzie się w dniach 15-16 czerwca  2010r. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI". [POKL.08.02.02-02-003/08] projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane jest do pracowników UMWD oraz innych  pracowników JST Dolnego Śląska, którzy w zakresie obowiązków mają zadania związane ze strategią rozwoju danego regionu lub z tematyką innowacji regionu.

Na szkoleniu poruszone zostaną  następujące zagadnienia:

-Zarządzanie produkcją (procesami) i jego cel

-Metodyki standaryzowane

-Marketing innowacji

Czas trwania szkolenia:  9:00-14:00
Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowieckiej 17, sala nr 1006.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z zakresem obowiązków w pokoju 1016 na ul. Mazowieckiej 17 lub przesłać faksem na nr 071 776 91 40 do dnia 9 czerwca 2010r.

,,AUDYT TECHNOLOGICZNY" Wrocław 18-19 maj 2010r. II cykl Specjalistycznych szkoleń o tematyce związanej z Regionalną Strategią Innowacji

Szanowni Państwo
Wydział Rozwoju Gospodarczego zaprasza na szkolenie pn. ,,AUDYT TECHNOLOGICZNY”, które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2010r. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI". [POKL.08.02.02-02-003/08] projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane jest do pracowników UMWD oraz innych  pracowników JST Dolnego Śląska, którzy w zakresie obowiązków mają zadania związane ze strategią rozwoju danego regionu lub z tematyką innowacji regionu.


Na szkoleniu poruszone zostaną  następujące zagadnienia:

•Cel audytu technologicznego
•Zakres i metoda audytu technologicznego
•Formularze audytowi
•Organizacja audytu
•Raport z audytu
•Przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian
Czas trwania szkolenia:  9:00-14:00
Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowieckiej 17, sala nr 1006.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z zakresem obowiązków w pokoju 1016 na ul. Mazowieckiej 17 lub przesłać faksem na nr 071 776 91 40 do dnia 11 maja 2010r.

,,WYCENA TECHNOLOGII” Wrocław 22-23 kwiecień 2010r. II cykl Specjalistycznych szkoleń o tematyce związanej z Regionalną Strategią Innowacji


Szanowni państwo,
Wydział Rozwoju Gospodarczego zaprasza na szkolenie pt. ,,Wycena Technologii”, które odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2010r. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ,,Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI". [POKL.08.02.02-02-003/08] projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane jest do pracowników UMWD oraz innych  pracowników JST Dolnego Śląska, którzy w zakresie obowiązków mają zadania związane ze strategią rozwoju danego regionu lub z tematyką innowacji regionu.
Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przy ul. Mazowieckiej 17 w sali nr 1006.

Na szkoleniu poruszone zostaną  następujące zagadnienia:
-ile jest warte przedsiębiorstwo?
-składniki niematerialne i prawne w wartości przedsiębiorstwa, omówienie wybranych: marka, technologia (know-how, patent)
-metody wyceny składników niematerialnych i prawnych
Czas trwania szkolenia:  9:00-14:00
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z zakresem obowiązków w pokoju 1016 na ul. Mazowieckiej 17 lub przesłać faksem na nr 071 776 91 40 do dnia 13 kwietnia 2010r.

Serdecznie zapraszamy

SEMINARIUM REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI

Szanowni Państwo,
przypominamy, że  dnia 8 kwietnia 2010r. o godz. 9:00 w sali 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu odbędzie się  jednodniowe seminarium podsumowujące I cykl szkoleń o tematyce Regionalnych Strategii Innowacji, organizowane w  ramach projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji” [POKL.08.02.02-02-003/08] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Seminarium skierowane jest  przede wszystkim do pracowników JST, którzy w zakresie obowiązków mają zadania związane ze strategią rozwoju danego regionu lub z tematyką innowacji regionu.

Na seminarium poruszone zostaną  następujące bloki tematyczne:
- Strategia Innowacji na Dolnym Śląsku (rola strategii, założenia polityki innowacyjnej, cele strategiczne);
- Wprowadzenie do innowacyjnej przedsiębiorczości (rola innowacji w strategii rozwoju firmy, zarządzanie innowacją w firmie, rodzaje innowacji);
- Źródła finansowania innowacji i nowych przedsięwzięć (krajowe i międzynarodowe programy finansujące innowacje, anioły biznesu);
- Metodyka prowadzenia ewaluacji Regionalnych Strategii Innowacji (założenia ewaluacji, metody ewaluacji);
- Projektowanie i wdrażanie przedsięwzięcia technologicznego (przedsiębiorczość technologiczna, analiza rynkowa, marketingowa);
- Regionalne Strategie Innowacji w wybranych regionach Europy (tworzenie, koordynacja, monitoring, ewaluacja - prezentacja dwóch wybranych regionów Europy)
- Parki technologiczne, inkubatory technologiczne, klastery innowacyjne (rola we wsparciu innowacji)
- Komercjalizacja technologii i innowacyjnych rozwiązań (zagadnienia związane z komercjalizacją, proces komercjalizacji)

Czas trwania seminarium: 9:00 - 15:00
Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go z zakresem obowiązków w pokoju 1016 na ul. Mazowieckiej 17 lub przesłać faksem na nr 071 776 91 40 do dnia 26 marca 2010r.

Serdecznie zapraszamySzanowni Państwo

Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach projektu systemowego POKL pn. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI" w II dekadzie stycznia 2010 roku organizuje zagraniczne szkolenie wyjazdowe do regionu: Yorkshere and Humber (UK). Szczegóły dotyczące terminu zorganizowania zagranicznego szkolenia wyjazdowego zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy powyższego szkolenia w drodze zamówienia publicznego.

Zagraniczne szkolenie wyjazdowe będzie dotyczyć następujących zagadnień:

1). Organizacja systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji;

2). Metody prowadzenia ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji;

3). Prezentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji;

4). Dobre praktyki we wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji;

5). Wizyty w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.

Zagraniczne szkolenie wyjazdowe jest skierowane do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz pracowników innych Jednostek Samorządu Terytorialnego na Dolnym Śląsku, których zakres wykonywanej pracy (potwierdzony zakresem obowiązków) jest związany ze strategią rozwoju danego regionu i/lub z tematyką innowacji regionu.

Czas trwania zagranicznego szkolenia wyjazdowego obejmował będzie 5 dni, w tym 3 dni zajęć dydaktycznych oraz 2 dni przewidziane na dojazd i powrót. Całość kosztów związanych z zagranicznym szkoleniem wyjazdowym zostanie pokryta z budżetu projektu.

Potencjalni uczestnicy zostali powiadomieni mailowo o organizowanym wsparciu (formularz zgłoszeniowy został dołączony do maila)

                                                 ********************

W dniach od 7 grudnia 2009 roku do 9 grudnia 2009 w ramach projektu pn. "Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI" odbędzie się I Krajowe Szkolenie Wyjazdowe na temat Regionalnej Strategii Inowacji w Województwie Mazowieckim w Warszawie organizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Do wszystkich potencjalnych uczestników powyższego wsparcia szkoleniowego zostały wysłane zaproszenia droga mailową.

W ramach II cyklu szkoleń o tematyce Regionalnych Strategii Innowacji podajemy terminy poszczególnych szkoleń:

29-30 październik 2009 - "Własność intelektualna dla innowatorów - podstawy ochrony praw własności intelektualnej w Polsce"

17-18 listopad 2009 - "Zarządzanie procesami i produktem"

14-15 grudzień 2009 - "Zarządzanie technologią i transferem technologii"

19-20 styczeń 2010 - "Pozyskiwanie funduszy na innowacje"

16-17 luty 2010 - "Założenia polityki innowacyjnej Dolnego Śląska"

16-17 marzec 2010 - "Transfer technologii i własność intelektualna"

13-14 kwiecień 2010 - "Wycena technologii"

18-19 maj 2010 - "Audyt technologiczny"

 

Wykonawcą szkoleń jest POZNAŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

Informujemy również, że informacje o szkoleniach będą na bieżąco przesyłane droga elektroniczną do potencjalnych uczestników.

 

                                                    **************

Informujemy iż w dniach od 9.11.2009 r. do 13.11.2009 r. odbędzie się II zagraniczne szkolenie wyjazdowe. Miejscem szkolenia jest region Mardyt - instytucje związane z siecią/systemem "Madri+d". Uczestnicy szkolenia zostali wybrani w drodze rekrutacji na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego wraz z zakresem obowiązków. Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD wraz z Zespołem Monitorującym DSI wybrał i zatwierdził listę uczestników.

Jest to drugie zagraniczne szkolenie wyjazdowe zorganizowane w ramach projektu. Pierwsze szkolenie odbyło się w kwietniu 2009 roku w regionie Limburg w Holandii.

 

                                                     **************

 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że dnia 28 lipca 2009 roku zakończyło się ostatnie szkolenie w ramach I cyklu szkoleń z zakresu Regionalnych Strategii Innowacji.

W ramach I cyklu szkoleń z zakresu Regionalnych Strategii Innowacji wzięło udział 51 uczestników z różnych Jednostek Samorządu Terytorialnego:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

- Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich;

- Urząd Mista Legnica;

- Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju;

- Urząd Miejski w Wałbrzychu;

- Urząd Miejski Jelenia Góra;

- Urząd Miejski w Oławie;

- Urząd Miasta Bielawa;

- Urząd Miasta i Gminy Bardo;

- Gmina Środa Śląska

                                                  **********                                  

II cykl szkoleń z zakresu Regionalnych Strategii Innowacji rozpocznie się w październiku 2009 roku i potrwa do maja 2010 roku.

Tematy szkoleniowe:

- Własność intelektualna dla innowatorów - podstawy ochrony praw własności intelektualnej w Polsce;

- Zarządzanie procesami i produktem;

- Zarządzanie technologią i transferem technologii;

- Pozyskiwanie funduszy na innowacje;

- Założenia polityki innowacyjnej Dolnego Śląska;

- Transfert technologii i własność intelektualna;

- Wycena technologii;

- Audyt technologiczny.

Dokładne terminy szkoleń będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu jak i przesyłane Państwu e-mailowo.

                                                  **********

W październiku 2009 roku zaplanowane jest II Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe. Termin, miejsce, cel szkolenia będzie podany na stronie internetowej projektu jak i przesłany Państwu e-mailowo.

                                                 **********

Dnia 22 października 2009 roku zaplanowane jest Seminarium dotyczące systemów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji oraz metod prowadzenia ewaluacji RSI. Seminarium skierowane jest do wszystkich Urzędów Marszałkowskich. Celem Seminarium jest wymiana informacji i doświadczeń na temat Regionalnych Strategii Innowacji.

                                                 **********

Na listopad 2009 roku zaplanowane jest I Krajowe Szkolenie Wyjazdowe. Szczegóły związane z Krajowym Szkoleniem Wyjazdowym zamieszczone będą na stronie internetowej projektu jak i przesłane Państwu e-mailowo.

 

                                                  **********