rozmiar czcionki: A | A | A

Umowy podpisane

8 października br. zawarte zostały umowy z siedmioma dolnośląskimi gminami (Walim, Dzierżoniów, Niemcza, Bardo, Szczytna, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka), których przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Przedsiębiorcza klasa”. Z ramienia Województwa Dolnośląskiego umowy podpisał Członek Zarządu Jerzy Tutaj.

Dostrzegając niską świadomość w zakresie przedsiębiorczości i wiążące się z tym problemy społeczno – gospodarcze, władze Województwa Dolnośląskiego podjęły decyzję o realizacji projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne związane z przedsiębiorczością wśród najmłodszych. Celem projektu jest przygotowanie dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych i pobudzenie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym. Szkoły będą realizowały działania metodą projektu edukacyjnego, będącego konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym. Metoda ta pozwala na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy przez uczniów i budowanie na tej podstawie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, w wysokości blisko 300 000 zł, przekazana zostanie 15 gminom z regionu (Bystrzyca Kłodzka, Janowice Wielkie, Walim, Szczytna, Jeżów Sudecki, Stronie Śląskie, Stare Bogaczowice, Dzierżoniów, Bardo, Gryfów Śląski, Niemcza, Podgórzyn, Platerówka, Miłkowice, Malczyce), które zostały wybrane na podstawie kryterium najmniejszych wydatków, licząc na jednego mieszkańca, poniesionych w 2012 r. z budżetu gminy na oświatę i wychowanie.

Projekt koordynuje Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.