rozmiar czcionki: A | A | A

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

02.07.2015 13:27

23 czerwca 2015 r. w Hotelu Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa w ramach projektu "Grant Plus".

W konferencji wzięło udział ponad sto osób, w tym uczestnicy projektu "Grant Plus", przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z doktorantami, przedstawiciele dolnośląskich uczelni wyższych, przedstawiciele jednostek wsparcia innowacji i rozwoju gospodarki na Dolnym Śląsku oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Wydziału Gospodarki Mieczysław Ciurla, który powitał przybyłych gości oraz przybliżył problem transferu wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki. Kierownik Działu ds. Współpracy Gospodarki i Nauki Aldona Kanicka opowiedziała o założeniach projektu i podsumowała jego realizację w latach 2012 - 2015. Następnie swoje wystąpienia mieli wybrani uczestnicy projektu, którzy opowiadali o prowadzonych badaniach oraz osiągniętych korzyściach z projektu "Grant Plus", przedstawiciele dolnośląskich przedsiębiorstw, którzy dzielili się swoim doświadczeniem we współpracy ze środowiskiem naukowym, a także specjaliści z zakresu komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej.


Prelekcje wygłosili:
• Projekt „Grant Plus” - Aldona Kanicka (kierownik Działu ds. Współpracy Gospodarki i Nauki)
Badania interdyscyplinarne - korzyści realizacji projektu „Grant Plus” - Justyna Bazan  (uczestniczka drugiej edycja projektu)
Ochrona własności intelektualnej  w uczelniach wyższych - Anna Meissner (Rzecznik Patentowy Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej - Politechnika Wrocławska)
Rezystancyjny czujnik chloru - Marta Fiedot (uczestniczka trzeciej edycja projektu)
Badania i rozwój spółki SensorTech SA w ramach współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi - Małgorzata Czajka (SensorTech SA)
Praktyczna współpraca ze środowiskiem naukowym - Robert Szmigiel (Ansee Consulting)
Wpływ stopnia obciążenia dynamicznego rolników  wybranymi pracami rolniczymi na poziom bezpieczeństwa pracy - Łukasz Kuta (uczestnik trzeciej edycji projektu)
Od pomysłu do wdrożenia - jak komercjalizować własność intelektualną - dr inż. Lidia Żurawowicz (Wydział Informatyki i Zarządzania - Politechnika Wrocławska)
Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych - Piotr Organek (uczestnik trzeciej edycji projektu)
Wykorzystanie liposomów jako nośnika dla disulfiramu - Jan Procek (uczestnik trzeciej edycji projektu)
Współpraca dla poprawy zarządzania gospodarstwem rolnym - Dominik Światowy (Agridata Sp. z o. o.)
Stopień pokrycia i naniesienie cieczy użytkowej w aspekcie charakterystyki opryskiwanego obiektu i parametrów opryskiwania - Beata Cieniawska (uczestniczka drugiej edycja projektu)


Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny, a następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w formie lunchu oraz otrzymali zestaw gadżetów promujących projekt wraz z podręcznikiem dla naukowców o komercjalizacji wiedzy.