rozmiar czcionki: A | A | A

Grupę docelową w projekcie stanowią  pracodawcy (w tym przedsiębiorcy), którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i zgłosili do PUP zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz ich pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim (zwalniani pracownicy, zatrudnieni u danego pracodawcy).

Projekt skierowany jest także do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu (uczestnicy mogą rekrutować się z własnej inicjatywy z różnych grup zawodowych).