rozmiar czcionki: A | A | A

Dla uczestników projektu został przewidziany szereg działań outplacementowych, takich jak:

- poradnictwo zawodowe (4 godz./os.)
- poradnictwo psychologiczne (3 godz./os.);
- szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 godz./os.);
- doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności gospodarczej (4 godz./os.);
- dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej ( 40.000,00 PLN);
- podstawowe wsparcie pomostowe (1.000,00 PLN przez 6 m-cy);
- wydłużone wsparcie pomostowe (1.000,00 przez 6 m-cy);
- doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (4 godz./os.);
- szkolenia zawodowe (średnio 100 godz./os.).