rozmiar czcionki: A | A | A

„Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

Projekt Promocji oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych ponad  1 mln zł, które samorząd województwa dolnośląskiego, przy udziale środków europejskich, przeznaczy w szczególności na organizację misji gospodarczych oraz udział w wydarzeniach targowych dla sektora MŚP w regionie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia odbędą się do marca 2022 r.
Głównym celem projektu jest promocja dolnośląskich firm na rynkach zagranicznych i ułatwienie nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Jednocześnie chcielibyśmy także wypromować nasz region jako dobre miejsce dla lokalizacji innowacyjnych inwestycji. Nasze działania ukierunkowane są na pozyskanie nowych inwestorów oraz ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe.
Do wsparcia w ramach projektu wytypowane zostały trzy branże: aerospace, spożywcza i farmaceutyczno-kosmetyczna. Są to branże, które wpisują się w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, a więc takie, które zostały zidentyfikowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji jako obszary o wysokim potencjale innowacyjnym.
Jakimi przesłankami kierowaliśmy się przy wyborze branż?

•    Branża kosmiczna – sektor dynamicznie rozwijający się obecnie w Europie, priorytetem jest niwelowanie dystansu do światowych liderów. Na Dolnym Śląsku mamy dużą aktywność start-upów w tym obszarze, w szczególności tych skupionych wokół Wrocławskiego Parku Technologicznego.

•    Branża spożywcza – dobra jakość dolnośląskich produktów to szansa na ich dystrybucję na rynkach zagranicznych, w szczególności przy zmieniających się postawach konsumenckich i wzroście świadomości konsumentów. Dla mikro i małych producentów z tej branży kwestie marketingu i dystrybucji na szersze rynki to duże wyzwanie i stąd chęć wsparcia tych działań przez samorząd.

•    Branża farmaceutyczno-kosmetyczna – intensywnie rozwija się w oparciu o rodzimy potencjał naukowo-badawczy, chcielibyśmy podjąć wyzwanie otwarcia nowych rynków zbytu dla dolnośląskich produktów.
Udział w wydarzeniach projektowych to szansa dla dolnośląskich  firm na wzmocnienie rozpoznawalności na rynku międzynarodowym oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych i znalezienie nowych miejsc zbytu dla swoich produktów i usług.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2017-2018 projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach i opiniach uczestników Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wzmacnia swoją ofertę wsparcia dla działań proeksportowych i proinwestycyjnych.
Projekt  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 220 661,81 zł
Kwota dofinansowania: 1 037 562,53 zł
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.03.2022 r.

Szczegółowe działania w ramach projektu:

1. Udział w targach Polagra Food w Poznaniu  – targi o tematyce spożywczej (żywność wysokiej jakości). MMŚP z województwa dolnośląskiego będą miały okazję do zaprezentowaniu regionalnych produktów z branży spożywczej podczas wydarzenia o charakterze międzynarodowym oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

•    Targi Polagra Food – to jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się w cyklu rocznym, dedykowanych branży spożywczej. To miejsce promocji gospodarki, otwierania nowych kontaktów biznesowych, pozyskiwania odbiorców, rozmów na temat możliwości rozwoju sektora spożywczego. Targi POLAGRA FOOD od lat stanowią wydarzenie, którego główną zaletą są szerokie możliwości nawiązania współpracy z nowymi odbiorcami, w tym także w dużej mierze zagranicznymi. Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu profesjonalnych zwiedzających, zaangażowanie w promocję wydarzenia oraz marek obecnych na targach, a także współpraca ze stowarzyszeniami sprawiają, że POLAGRA FOOD jest jednym z istotniejszych elementów w promocji polskiej żywności nie tylko w kraju, ale i na świecie. Współpraca organizatorów targów z ambasadami zagranicznymi, a przede wszystkim autorski program Hosted Buyer, co roku skutkują licznymi delegacjami zagranicznymi, zainteresowanymi pozyskaniem partnerów handlowych. Rozwój możliwości eksportowych to ważny aspekt dla firm, które decydują się na udział w targach POLAGRA FOOD. Co roku konsultowane są z przedstawicielami branży spożywczej kierunki, które są dla niej perspektywiczne i to właśnie im poświęcana jest uwaga podczas przygotowań działań promocyjnych targów.


2. Udział w targach Space Tech Expo w Bremie – targi o tematyce aerospace, skierowane do przedsiębiorców reprezentujących branżę  kosmiczną. Udział w wydarzeniu stanowi okazję do nawiązania sieci współpracy branży aerospace. Jest to największe w Europie wydarzenie targowe poświęcone technologiom kosmicznym.

3. Udział w misji gospodarczej do Oslo – tematem przewodnim misji gospodarczej do Oslo będzie szeroko pojęta branża aerospace. Dolnośląscy przedsiębiorcy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń na spotkaniach B2B oraz podczas wizyt indywidualnych z zainteresowanymi firmami. Wnioskodawca planuje współpracę oraz współorganizację wydarzenia wraz z ZBH PAIH w Oslo.

4.  Udział w targach CosmeticBusiness Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego w Monachium– są to jedyne w Europie międzynarodowe targi, podczas których branża kosmetyczna ma możliwość spotkania się ze swoimi dostawcami oraz zapoznania z najnowszymi rozwiązaniami dla każdego produktu kosmetycznego od surowców poprzez produkcję, aż po opakowanie. To także jedyne w Europie targi     typu B2B dla dostawców dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego, w tym dla producentów marek własnych, producentów kontraktowych, producentów surowców, aromatów i opakowań, a także producentów maszyn do produkcji i napełniania, firm oferujących usługi konfekcjonowania oraz laboratoriów. Targi CosmeticBusiness cieszą się bardzo dobrą renomą i dużym zainteresowaniem ze strony wystawców.

5. Produkcja i emisja spotów radiowych – w celu informacyjnym na temat prowadzonych rekrutacji na targi i misje gospodarcze.

6. Organizacja konferencji podsumowującej – konferencja kończąca projekt będzie okazją do zaprezentowania bezpośrednich efektów projektu, a także przedsiębiorców zaangażowanych w udział w przedsięwzięciach projektowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://gospodarka.dolnyslask.pl/ w zakładce: O PROJEKCIE