rozmiar czcionki: A | A | A

CircE - European regions towards circular economy, to nowy projektu, realizowany przez Wydział Gospodarki, w ramach Programu Interreg Europe 2014-2020.


1 lutego w Mediolanie rozpoczęła się realizacja projektu, dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowała Barbara Kaśnikowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego wraz z delegacją Wydziału Gospodarki.


Celem projektu  jest stworzenie instrumentów politycznych w zakresie regionalnych gospodarek o obiegu   zamkniętym. Projekt będzie dotyczył wymiany doświadczeń w zakresie właściwego planowania strategicznego w obszarze cyrkularnej gospodarki, jak również organizowania współpracy pomiędzy regionami w tworzeniu międzyregionalnych „łańcuchów wartości” intensyfikujących współpracę podmiotów z różnych stron Europy, chcących prowadzić działalność biznesową w poszanowaniu zasad ekologii przemysłowej oraz idei C2C (Cradle to Cradle – „Od kołyski po kołyskę”).

Liderem projektu jest Region Lombardii, a pozostali partnerzy reprezentują: Region Katalonii,   Region Gelderland, Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowenii , Londyński Zarząd ds. Odpadów i Recyclingu, Miasto Sofia  oraz Creation Development EcoEnterpreises z Regionu Hautse- de – France.

Budżet projektu: to 1 892 771 €, budżet Województwa Dolnośląskiego 224 945, 70 €. Pierwsza faza projektu zakończy się w czerwcu 2019 roku we Wrocławiu, międzynarodową konferencją prezentującą najważniejsze osiągnięcia projektu.

Dodatkowe informacje poświęcone projektowi CircE:

https://www.interregeurope.eu/circe/


Zapraszamy również na nasze konto na Twitterze:

https://twitter.com/CircEconomy