rozmiar czcionki: A | A | A

Największe podmioty gospodarcze


Przedsiębiorstwa są największymi pracodawcami w województwie, odgrywającymi istotną rolę w gospodarce regionu oraz stymulującymi lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. 

Na corocznej edycji Listy 2000 największych przedsiębiorstw Dziennika Rzeczpospolita dolnośląskie firmy mają silną reprezentację.

W roku 2017 r. analizowano firmy pod względem skali inwestycji, wzrostu przychodów oraz wskaźników pokazujących efektywność finansową przedsiębiorstwa (rentowność netto, ROA, ROE).

W pierwszej setce tego zestawienia znalazło się 6 dolnośląskich firm:


1.    KGHM Polska Miedź S.A., Lubin (miejsce 7.)

2.    Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Wrocław (miejsce 23)

3.    AB SA GK, Magnice (miejsce 32)

4.    Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Polkowice (miejsce 54)

5.    CCC SA GK, Polkowice (miejsce 88)

6.    Pfleiderer Group SA GK, Wrocław (miejsce 89)


Dziennik Rzeczpospolita publikuje również Listę 500, która klasyfikuje przedsiębiorców według przychodów ze sprzedaży.

W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazła się jedna firma dolnośląska –  KGHM Polska Miedź S.A. – przychód ze sprzedaży 20 358 000 zł.

Szczegółowa analiza dziedzin gospodarki w jakich działają powyższe przedsiębiorstwa potwierdza istnienie silnych branż wzrostowych, skoncentrowanych w regionie, takich jak: przemysł surowców niemetalicznych, elektroniczny, elektromaszynowy czy chemiczny, jak również jest potwierdzeniem tezy, że Dolny Śląsk jest nie tylko silnym ośrodkiem przemysłu, ale także świetnym miejscem rozwoju sekcji handlu i usług.

Pozytywnym trendem jest napływ inwestycji zagranicznych, w branżach takich jak: motoryzacyjna czy produkcja sprzętu RTV i AGD.  Biorąc pod uwagę formę własności oraz pochodzenie kapitału w największych podmiotach gospodarczych na Dolnym Śląsku zauważalna jest nieznaczna przewaga kapitału zagranicznego, lecz coraz większego znaczenia, śledząc zmianę miejsc na Liście od ostatniego roku, nabierają przedsiębiorstwa będące własnością prywatną powstałe na bazie rodzimych zasobów.