rozmiar czcionki: A | A | A

Najważniejsze atuty regionu

Do najważniejszych atutów regionu zaliczane są:
•    wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczający średnią krajową (poziom PKB per capita na Dolnym Śląsku wynosi 49,97 tys. zł., co stanowi ok. 112% średniej krajowej i jest drugim wynikiem w Polsce po Mazowszu),

•    wysoki potencjał rynku lokalnego (region zamieszkuje ponad 2,9 mln, tj. 7,6% ludności Polski i notuje, jako nieliczny, dodatnie saldo migracji),

•    bardzo korzystne położenie geopolityczne, z uwagi na sąsiedztwo Niemiec i Republiki Czeskiej, a także atrakcyjne położenie względem rynków zbytu oraz ośrodków biznesu tworzonych przez aglomeracje praską, berlińską i warszawską,

•    bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa, wodna, lotnicza) i teleinformatyczna:
    

     dogodne połączenia drogowe autostrada A4, drogi międzynarodowe    E40,E36, E65 i E67,
    

       rozbudowany system linii kolejowych międzynarodowe linie kolejowe E30 i E59,
    

     -  dobrze rozwinięta sieć transportu wodnego (system wodny Odry umożliwia transport barkami rzecznymi z Dolnego Śląska do zespołu portowego     Szczecin – Świnoujście, a poprzez kanały Odra - Sprewa i Odra – Hawela Dolny Śląsk został włączony do systemu żeglugi śródlądowej Europy     zachodniej),
    

     -  międzynarodowy port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika, umożliwiający połączenia z Frankfurtem, Monachium, Londynem,     Kopenhagą, Mediolanem,     Dublinem, Nottingham,    Dortmundem, Shannon, Glasgow, Liverpoolem, Sztokholmem, Cork oraz Rzymem,

•    wysoki poziom rozwoju przemysłu, co uwidacznia specjalizacja Dolnego Śląska w prowadzeniu nowoczesnych rodzajów produkcji przemysłowej (przemysł środków transportu, farmaceutyczny, elektronika użytkowa, sprzęt AGD i RTV).  Region utrzymuje pierwszą pozycję wśród województw pod względem udziału przemysłu w tworzeniu PKB: 34,69% (dane za 2013 – PKB Rachunki Regionalne, GUS, 4.XII.15r.)

•    bogactwo i różnorodność surowców naturalnych: węgiel i gaz, miedź i srebro, dolomity i wapienie, granit i piaskowiec, piaski i żwiry, kaoliny i gliny oraz wody mineralne i  termalne, na bazie których na Dolnym Śląsku funkcjonuje 11 uzdrowisk z 45 statutowych istniejących w Polsce

•    liczne podstrefy ekonomiczne, oferujące dogodne warunki prowadzenia działalności,

•    rozwinięta sieć instytucji otoczenia biznesu, w tym banków i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,

•    wysoko rozwinięte rolnictwo, w tym szczególnie produkcja roślinna, stanowiąca fundament rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego,

•    38 uczelni wyższych, wśród których licznie są reprezentowane najlepsze w Polsce jednostki naukowe, gdzie kształci się pond 137 tys. studentów (9,3% wszystkich studentów w Polsce),

•    absolwenci szkół wyższych – ok. 37 tys. rocznie

•    bogactwo kulturowe:

      - zabytki, wśród których na wyróżnienie zasługuje Hala Stulecia we Wrocławiu, Zamek Książ, Panorama Racławicka  oraz Kościoły Pokoju w     Świdnicy i Jaworze – obiekty światowego dziedzictwa UNESCO),
    

     - teatry, muzea, filharmonie
    

     - festiwale: Wratislavia Cantans, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Nowe Horyzonty

•    walory przyrodnicze (Sudety, Przedgórze Sudeckie) stwarzają podstawy dla rozwoju usług turystycznych. Na terenie tym występuje 13 Dolnośląskich Subregionów Turystycznych