rozmiar czcionki: A | A | A


Jednym z elementów Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania jest proces monitorowania dla  pozyskiwania informacji z rynku i otoczenia społeczno-gospodarczego.


Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych badań na temat aktualnego stanu i prognoz dotyczących Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji:


L.p

Tytuł opracowania

Do pobrania

1.

Raport monitoringowy Regionalnej Strategii Innowacji województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Plik

2.

Monitoring kontekstowy Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

Plik

3.

Diagnoza i trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Branży chemicznej i farmaceutycznej

Plik

4.

Diagnoza i trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji:  Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

Plik

5.

Diagnoza i trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Surowce naturalne i wtórne

Plik

6.

Diagnoza i trendy rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Żywność wysokiej jakości

Plik

7.

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Plik

8.

Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Plik

9.

Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna

Plik

10.11.12.