rozmiar czcionki: A | A | A

DOKUMENTY DO POBRANIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w dniu 8 sierpnia 2017r. we Wrocławiu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” (1.06.2018)

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Dolnośląski Bon na Innowacje”   (1.06.2018)


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (24.07.2018)

Załącznik do formularza zgłoszeniowego - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w projekcie Dolnośląski bon na innowacje (24.07.2018)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (1.06.2018)

Instrukcja weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego  (1.06.2018)


WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU:

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (1.06.2018)

Formularz pomocy de minimis (1.06.2018)

Wzór protokołu odbioru wyboru wykonawcy usługi  (1.06.2018)

Oświadczenie o statusie  (1.06.2018)

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (1.06.2018)

Instrukcja weryfikacji formalnej Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”  (1.06.2018)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” (1.06.2018)

Instrukcja weryfikacji merytorycznej Wniosku o przyznanie Wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”  (1.06.2018)


UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU GRANTOWEGO:

Umowa na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” (wzór) (24.07.2018)

Załącznik 1 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - Deklaracja Uczestnictwa  (1.06.2018)

Załącznik 2 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - Deklaracja Grantodawcy  (1.06.2018)

Załącznik 3 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS   (1.06.2018)

Załącznik 4 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (1.06.2018)

Załącznik 5 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY  (24.07.2018)

Załącznik 6 do Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Weksel in blanco (wzór)  (1.06.2018)

Załącznik 7 Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)   (1.06.2018)

Załącznik 8 Umowy na realizację projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” - Wniosek o refundację w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”    (1.06.2018)


INNE DOKUMENTY

 

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego/partnerskiego/powiązanego

 

Protokół wyboru wykonawcy usługi

 

Ramy strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska


Dolnośląski Bon na Innowacje ; RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.