rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 po konsultacjach społecznych

16.09.2020 14:20

Szanowni Państwo, informujemy iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu 15 września 2020 r. przyjął projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 po konsultacjach społecznych.

Jest to wersja strategii, której treść została zmodyfikowana na bazie uwzględnionych i częściowo uwzględnionych uwag otrzymanych w ramach konsultacji społecznych tego dokumentu.

Do pobrania:


--> projekt DSI 2020 po konsultacjach społecznych

--> Załącznik do DSI 2030 - Diagnoza stanu innowacyjności Dolnego Śląska

--> Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.09.2020 r.


Na obecnym etapie, projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 przekazany został niezależnej firmie badawczej do przeprowadzenia ewaluacji ex-ante.