rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 przyjęta przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

08.01.2021 12:36

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 5 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3270/VI/21, przyjął Dolnośląską Strategię Innowacji 2030.

Zakończył się ponad roczny proces opracowywania DSI 2030, koordynowany przez zespół pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD, współpracujący z eksperckim zewnętrznym Zespołem Autorskim Strategii, w składzie:


dr inż. Jarosław Osiadacz
Małgorzata Chalabala
Elżbieta Książek
 


W trakcie tego procesu, dokument poddany został konsultacjom i ocenie przez powołaną przez Zarząd Województwa Grupę Ekspertów ds. DSI 2030, w składzie:


prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
dr Andrzej Dybczyński – Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii;
dr Jacek Firlej – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska;
dr hab. Joanna Aleksandra Hołub-Iwan – Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
Sławomir Hunek - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
Marek Ignor – Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.;
dr Elżbieta Kocowska-Siekierka – Uniwersytet Wrocławski;
dr Wojciech Komala – Selena Labs sp. z o.o.;
Marcin Kowalski – Dolnośląscy Pracodawcy;
dr hab. prof. nadzw. UWr Leszek Kwieciński – Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
Łukasz Medeksza – Urząd Miasta Wrocławia;
Janisław Muszyński – Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego;
Maciej Potocki - Wrocławski Park Technologiczny S.A.;
dr inż. Magdalena Przybyło – Lipid Systems sp. z o.o.;
Grzegorz Rudno-Rudziński – Unity Group, klaster IT Corner;
Prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz – TÜVPOL Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska;
 


Otrzymane od powyższych ekspertów opinie, a także uwagi i komentarze, które wpłynęły od przedstawicieli podmiotów dolnośląskiego systemu innowacji i mieszkańców Dolnego Śląska w ramach konsultacji społecznych, niewątpliwie sprawiły, iż treść strategii została szeroko przedyskutowana, a przyjęte w toku konsultacji propozycje zmian przyczyniły się do podniesienia jakości dokumentu.
 

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 jest dokumentem wykonawczym uszczegóławiającym na najbliższą dekadę, Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w zakresie rozwoju innowacyjnego regionu i wyznaczać ona będzie kierunki wsparcia innowacyjności w nowej perspektywie funduszy europejskich 2021-2027, w zakresie nie tylko wyznaczonych celów operacyjnych, ale przede wszystkim nowych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:

1. Chemia i medycyna

2. Auto-Moto-Aero-Space

3. Surowce naturalne i wtórne

4. Maszyny i urządzenia

5. „Zielony ład” - SPECJALIZACJA HORYZONTALNA

6. „Przemysł 4.0” – SPECJALIZACJA HORYZONTALNA

7. „Życie wspomagane technologią” - SPECJALIZACJA HORYZONTALNA 


Do pobrania:


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego


Dolnośląska Strategia Innowacji 2030


Załącznik do DSI 2030 - Diagnoza Innowacyjności Dolnego Śląska