rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

04.09.2020 08:39

Szanowni Państwo, z końcem lipca br. zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, były to konsultacje inne niż do tej pory przez nas powadzone - bez bezpośrednich spotkań konsultacyjnych.

Staraliśmy się jednak, za pomocą mailingu poinformować i zaprosić do wzięcia udziału w konsultacjach jak najszerszą grupę podmiotów dolnośląskiego systemu innowacji.


Efektem tych działań było zebranie 31 formularzy konsultacyjnych, tj. 181 uwag, propozycji i komentarzy do treści projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.


W proces konsultacji zaangażowali się przedstawiciele dolnośląskich przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń oraz osoby prywatne – mieszkańcy Dolnego Śląska.


Chcielibyśmy serdecznie podziękować właśnie tym z Państwa, którzy aktywnie uczestniczyli  w procesie, poświęcając swój czas, zarówno zawodowy jak i prywatny, zapoznały się z dokumentem i odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia  sformułowały konstruktywne uwagi, propozycje zmian zapisów i komentarze do treści projektu strategii.


Ze wszystkimi głosami zapoznaliśmy się, analizowaliśmy je i skonsultowaliśmy z członkami powołanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.


Poniżej przekazujemy Państwu sprawozdanie z tabelą wszystkich zebranych podczas konsultacji uwag, będącą stanowiskiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie sposobu rozstrzygnięcia poszczególnych zgłoszeń, po zasięgnięciu rekomendacji Zespołu Wykonawczego oraz Grupy Ekspertów ds. DSI 2030.


Do pobrania:


- Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030


- Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych Projektu DSI 2030