rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 przyjęta przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 08-01-2021

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 5 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3270/VI/21, przyjął Dolnośląską Strategię Innowacji 2030.

[więcej]

Ewaluacja ex-ante projetu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Dodano: 08-01-2021

Badanie ewaluacyjne miało na celu dokonanie kompleksowej oceny logiki interwencji projektu aktualizowanej Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 pozwalając na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej dokumentu, jego spójności, trafności oraz skuteczności.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 po...

Dodano: 16-09-2020

Szanowni Państwo, informujemy iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu 15 września 2020 r. przyjął projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 po konsultacjach społecznych.

[więcej]

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Dodano: 04-09-2020

Szanowni Państwo, z końcem lipca br. zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Dolnośląskiej Strategii Innowacji...

Dodano: 24-06-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”, trwających w dniach od 25.06.2020 r. do 30.07.2020 r.

[więcej]