rozmiar czcionki: A | A | A

OTWARTE KONKURSY OFERT

 

Konkurs 2017 (I runda)

1.   Termin realizacji zadań: czerwiec- grudzień 2017r.

2.    Cel: wsparcie przedsiębiorstw z branży rzemieślniczej, w tym osób rozpoczynających działalność gospodarczą w obszarze rzemiosła, poprzez promocję produktów i usług oraz kreowanie popytu na nie wśród mieszkańców.

3.    Dofinansowanie dla zadań związanych z opracowaniem cyklu materiałów prasowych, reportaży, wywiadów prezentujących oryginalne produkty i usługi rzemieślnicze oraz wykonanie ustandaryzowanych wizytówek do prezentacji zakładów rzemieślniczych na stronie internetowej.


W ramach pierwszego konkursu wsparcie otrzymały następujące oferty:

•    Dolnośląska Izba Rzemieślnicza – „Przygotowanie koncepcji oraz wykonanie ustandaryzowanych wizytówek do prezentacji na stronie internetowej”, kwota otrzymanej dotacji - 39 497,10 zł

•    Fundacja Wałbrzych 2000 – „Rzemiosło – Tradycja i nowoczesność.” Opracowanie cyklu materiałów prasowych, reportaży, wywiadów prezentujących oryginalne produkty i usługi rzemieślnicze z Dolnego Śląska oraz ich wykonawców”, kwota otrzymanej dotacji - 69 996,00 zł


Konkurs 2017 (II runda)

1.    Termin realizacji zadań: wrzesień- grudzień 2017r.

2.    Cel: wsparcie mikroprzedsiębiorstw- przedstawicieli rzemiosła dolnośląskiego, w szczególności wsparcie konsultacyjno- informacyjne w zakresie przygotowania projektów rozwojowych wdrażających nowe lub ulepszone produkty i usługi oraz wsparcie Dolnośląskiego rzemiosła poprzez promocję produktów i usług rzemieślniczych oraz kreowanie na nie popytu

3.    Dofinansowanie zadań związanych z opracowaniem scenariusza oraz emisją spotów promujących wybrane branże zawodów rzemieślniczych oraz ze wsparciem konsultacyjno – informacyjnym mikroprzedsiębiorstwa w branżach rzemieślniczych.
   

W ramach drugiego konkursu dofinansowanie otrzymały następujące oferty:

•    Dolnośląska Izba Rzemieślnicza – „Opracowanie scenariusza, wykonanie oraz emisja spotów promujących wybrane branże zawodów rzemieślniczych”, kwota otrzymanej dotacji - 40 000,00 zł

•    Dolnośląska Izba Rzemieślnicza – „Wsparcie konsultacyjno – informacyjne mikroprzedsiębiorstw – przedstawicieli rzemiosła dolnośląskiego w zakresie przygotowania projektów rozwojowych wdrażających nowe lub ulepszone produkty i usługi do realizacji w ramach RPO WD”, kwota otrzymanej dotacji - 109 237,30 zł


Wysokość środków z budżetu Województwa Dolnoślaskiego przekazanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku wyniosła 257 730, 40 zł.


Konkurs 2018

1.    Termin realizacji zadań: czerwiec- grudzień 2018r.

2.    Cel: wsparcie rozwoju gospodarczego województwa – rozwoju rzemiosła dolnośląskiego, w szczególności poprzez promocję rzemiosła i zawodów rzemieślniczych wśród lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży, promocję regionalnych produktów rzemieślniczych i rękodzieła, rozpowszechnianie nowych rozwiązań stosowanych w rzemiośle oraz animację działań na rzecz zwiększania popytu na produkty i usługi rzemiosła.

3.    Preferowane będą projekty ponadlokalne, łączące funkcje edukacyjne i promocyjne oraz przedsięwzięcia wspierające współpracę mistrzów rzemiosła ze środowiskiem młodych projektantów.


W ramach konkursu 2018 dofinansowanie otrzymały następujące oferty:


•    Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate z Kamiennej Góry – „Poznaj Dolnośląskie Rzemiosło – New Concept Craft Lab”, kwota otrzymanej dotacji – 20 400,00zł


•    Fundacja Wałbrzych 2000 – „ RZEmiosłoNoweRozdanie”, kwota otrzymanej dotacji – 119 500,00zł


Wysokość środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w pierwszym konkursie w 2018 roku wyniosła 139 900 zł.