rozmiar czcionki: A | A | A

DOTACJE NA PROJEKTY W TRYBIE 19 a

Pilotażowo, w roku 2016  uruchomione zostały z budżetu województwa w wysokości 76 tys. zł mikrogranty dla organizacji pozarządowych, przeznaczone na promocję rzemiosła i zawodów ginących. Program wspierający Rzemiosło w postaci tzw. mikrograntów jest pierwszym skierowanym bezpośrednio do tej grupy zawodowej.  


Zarząd Województwa zdecydował o udzieleniu dotacji dla  9 projektów  wybranych w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie promujących rzemiosło Dolnego Śląska i niszowe/ginące zawody rzemieślnicze, głównie organizacjom zrzeszającym rzemieślników, takim jak izba rzemieślnicza czy cechy rzemieślnicze.


Lista projektodawców i projektów wspartych w 2016 roku:

•    Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze,
    projekt „Niszowe zawody rzemieślnicze szansą na dolnośląskim rynku pracy”, 7 tys. zł;

•    Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy,
    projekt „Rzemiosło to droga do sukcesu”, 8 tys. zł;
    projekt  „Rzemiosło – Nauka - Gospodarka”, 9 750 zł;

•    Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu,
    projekt  „Rzemiosło otwarte na innowacje”, na kwotę 8 tys. zł;
    projekt „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych”, 8 tys. zł;

•    Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,
    projekt „Dolnośląskie rzemiosło kuźnią profesjonalnych fachowców”,  10 tys. zł;
    projekt „Zawód rzemieślniczy – szansa na pewną pracę”, 8 tys. zł;

•    Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica Impuls,
    projekt „ Rzemiosło wokół nas”, 7 250 zł;

•    Fundacja Open Mind,
    projekt „Dolny Śląsk. Wita Rzemiosło”, 10 tys. zł