rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo,

Dodano: 11-09-2017

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w 24. Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm, które odbędzie się 29 listopada 2017 w Blue Mountain Resort, ul. 1-go Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba.

[więcej]

Nabór wniosków o dofinansowanie dla dolnośląskich rzemieślników

Dodano: 05-09-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął kolejne działania w celu wsparcia dolnośląskich rzemieślników.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert wspomagających dolnośląskie rzemiosło w 2017r.

Dodano: 17-08-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku.

[więcej]

Zapytanie ofertowe

Dodano: 16-08-2017

na wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2010 – 2016 w czynnych zakładach górniczych realizowanego w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy) w ramach programu INTERREG Europe

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dodano: 11-07-2017

W dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4068/V/17 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

[więcej]

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego)

Dodano: 06-07-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Dodano: 27-06-2017

Wydział Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWD pozyskał dofinansowanie projektu „Dolnośląski Bon na innowacje” w ramach RPO WD 2014-2020.

[więcej]